Recent Posts

Archive

Tags

Asiantuntevan valmentajan tunnusmerkit osa 3.


Ensimmäisessä osassa puhuin valmentajan 80/20-säännöstä ja hahmottelin valmentajan roolia. Toisessa osassa kirjoitin lisää 80-säännöstä. Lupasin kirjoittaa kolmannessa osassa asiakkaan osasta ja odotusarvoista, joita luon asiakasta kohtaan. Tässä kirjoituksessa keskityn erityisesti asiakkaan näkökulmasta tapahtuvaan toimintaan ja sen suhteeseen valmentajana luomiini odotusarvoihin ja -olettamuksiin. Toisin sanoen valmentajana odotan asiakkailta tietynlaista toimintaa. Toimin itse valmentajana, mutta uskokaa tai älkää – minulla on myös valmentaja tällä hetkellä. Miksi personal trainerilla on valmentaja? Eikö pt voisi olla oman itsensä pt?

Toki näinkin voi olla, mutta näkisin kuitenkin ulkopuolisen valmentajan hyödyt konkretisoituvan ainakin parissa asiassa omalla kohdallani. Ensimmäisenä se kuuluisin ja hienoin puoli, mitä myös muutkin asiakkaat, jotka eivät ole itse personal trainereita, hakevat: Treenien suunnittelun, ruokavalion optimoimisen, arjen organisoimisen ja liikuntatottumuksien ujuttamisen juuri vallitsevaan elämäntilanteeseen on luksusta. Valmentajan ulkoistaminen ohjaamaan laivaa eteenpäin, kurssin seuraaminen ja tarvittaessa suunnan muuttaminen vapauttaa selkeästi enemmän aikaa omaan arkeen. Pitkän liikuntataustan omaavana suoriudun omatoimisesti annetuista ohjeista, enkä joudu itse jaarittelemaan päätöksien kanssa, vaan valmentaja on kapteeni. Toisena hienona puolena koen valmentajan objektiivisemman, ulkopuolisen näkökulman kokonaisuuteen ja kehonkuvaan. Katselen itse itseäni peilistä jokainen päivä ja etenkin nykyisen painonpudotusprojektin aikana en pysty mittaamaan sitä kovinkaan objektiivisesti, varsinkaan pienempien ja tarkempien mittareiden avulla. Tarkoitan näillä esimerkiksi lihasryhmäkohtaista kehittymistä ja kehon sopusuhtaisuutta, joihin voidaan vaikuttaa muokkaamalla hypertrofia-painoitteista treeniä kohdistumaan heikkoihin lihasryhmiin. Pitkän uran kehonrakennuksessa tehneen ja kisoissa voittoja nauttineen valmentajan silmä on vain yksinkertaisesti harjaantuneempi, kuin omani. Tämän takia voin sanoa käsi sydämellä, että tiedän myös, millaista on olla PT:n asiakkaana. Tästä syystä koen voivani kirjoittaa asiakkaan roolista kokonaisvaltaisemmin. Valmentajana luon asiakkaalle odotusarvoja toiminnasta, mutta en tarkasta käyttäytymisestä niinkään. Toiminnalla tarkoitan asenteesta ja arvoista kumpuavaa käyttäytymistä, joka on taas spesifimpää ja tarkempaa. Toimintaa voisi olla esimerkiksi rakentaa valmennussuhdetta valmentajana kanssa ja lupaus saavuttaa parempi terveys. Käyttäytymisellä tarkoitan tarkempia valintoja, esimerkiksi HIIT-treenin suorittaminen sovitusti viikoittain kuntopolulla tai sähköpostiviestin laittaminen, jos valmennussuhteen aikana tulee vastoinkäyminen ruoan suhteen. Nämä ovat enemmän kytköksissä asiakkaan persoonaan, luonteeseen ja omiin valintoihin. Käyttäytymismallit, eli keinot toimia voivat olla moninaisia – joihin en luo odotusarvoja – mutta toimintaan kylläkin. En halua tuhlata omaa aikaa, enkä erityisesti asiakkaan. Koen myös valmentajana turhautumista, motivaation asteittaista laskemista ja saamattomuutta, jos valmennussuhde ei toimi. Tämä linkittyy aiemmassa kirjoituksessa mainittuun asiaan, että toimiva valmennussuhde on aina myös kahden kauppa, jota tulee rakentaa ja vaalia yhdessä.

Jokaiselle meistä tulee vastoinkäymisiä valmennussuhteen aikana, mutta se mikä oikeasti merkitsee lopputuloksen kannalta – eli tavoitteen saavuttamisen ja onnistumisien – on asenne ja se, että nousseet ongelmat nosteen esille. Tällöin ne voidaan käsitellä, ratkoa ja siirtyä eteenpäin. Tämä on PT:n erikoisosaamista, eikä sitä tulisi jättää hyödyntämättä koskaan. En voi korostaa tätä liikaa. Painonpudotusprojektissa luodaan usein ensin ruokapäiväkirja-analyysin pohjalta suositukset tasaisista ateriarytmeistä ja paremmista valinnoista. Tämä on kivuttomin ja selkeästi tehokkain keino lähteä liikkeelle, jos painoa lähdetään pudottamaan suurta määrää ja taustaa itsekurista ei juurikaan ole. Luomani odotukset asiakkaan toiminnasta tämän osalta käsittävät asenteesta kumpuavat motiivit ja aidosti oman parhaansa yrittämisen, mutta myös raportoinnin, jos homma leviää jostain syystä käsiin. Esimerkiksi perheenjäsenen sairastuminen tai muu yllättävä elämäntilanne on aina ravisutteleva kokemus, eikä sitä tule sivuuttaa valmennussuhteessa. Se määrittelee paljon myös tekemäämme työtä ja matkaamme, joten siitä kertomatta jättäminen ei palvele lainkaan lopputulosta. En siis odota, että asiakas kertoo siitä tietyllä tavalla, mutta odotusarvoni on, että asiakas saattaa sen tietooni tavalla tai toisella. Toisena esimerkkinä voitaisiin pitää taloudellisen tilanteen heikentymistä – en odota, että asiakas kertoo juurisyin, miksi asia on näin, vaan ylipäätään kertoo yhdellä lauseella tilanteen olevan tämä. Näin voimme rakentaa ruokavalinnat kohdistumaan edullisempaan ruokaan ja muokata valmennussuhteen tapaamisia harvakseltaan, jolloin valmennuksen hintakin laskee. Viimeisenä vastoinkäymisen esimerkkinä voitaisiin pitää sopivan liikuntamuodon löytämistä, joka on hankalaa, jos asiakas ei aidosti kerro tietyn liikuntamuodon tuntuvan vastenmieliseltä. Ongelman ratkomista helpottaa myös tarkempi tieto siitä, miksi se tuntuu vastenmieliseltä. Näin siitä voidaan purkaa negatiivisia ennakko-odotuksia ja luoda onnistumisen kokemuksia kyseisen lajin parissa, tai etsiä kokonaan uusi, jolloin se ei pääse tavoitteen häiritsemään tavoitteen saavuttamista painonpudotuksen osalta. Nämä ovat vain yksittäisiä esimerkkejä, mutta erittäin tärkeitä tiedostaa. Jokaiselle meistä tulee ongelmia valmennussuhteen aikana, mutta se, että ne nostetaan esille ja ratkotaan, määrittelee voittajat ja onnistujat. Tästä syystä toimiva valmennussuhde ja sen vaaliminen, on avainasemassa saavutettavien tavoitteiden osalta. Lopputulema siis toimivan valmennussuhteen osalta on se, että asiakas saavuttaa tavoitteensa ja sen, miksi ylipäätään otti yhteyttä personal traineriin. Tätähän kaikki varmasti haluavat?

PT:n erikoisosaamista on nimenomaan aiemmin mainittu kokonaisuuksien ymmärtäminen, asiakkaan kuunteleminen, nousseiden ongelmien ratkominen ja parempien toimintaohjeiden antaminen jokaisen tilanteen osalta. Miksi et hyödyntäisi tätä asiakkaana, kun se on avainasemassa onnistumisen kannalta? Tästä syystä valmentajana tunnistat motivoituneen asiakkaan runsaista yhteydenotoista tapaamisten välissä ja ennen kaikkea, rehellisyydestä. Jos aina kuuluu vain hyvää, kaikki menee suunnitelmien mukaan, elämä on yhtä pumpulia, pitäisi valmentajan herätyskellot soida. Yhdessäkään pidemmässä valmennussuhteessa ei tule tilannetta, että mihinkään ei tarvitse puuttua homman edetessä kuin juna raiteilla, tasaisesti ja suoraan. Se sisältää aina ylä- ja alamäkiä, mutkia, mutta myös sitä tunnelinpäässä odottavaa valoa.

+358458872238

©2021 BY KOUTSIN KUJEET. Y-TUNNUS 2859588-6

  • Facebook
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle